สินค้ามาใหม่

GGG01   ราคา 55 บาท
Play & Learn เพลินเรียนรู้
ตัวเรา English

GGG02   ราคา 55 บาท
Play & Learn เพลินเรียนรู้
บุคคลและสถานที่ ไทย

GGG03   ราคา  55 บาท
Play & Learn เพลินเรียนรู้
ธรรมชาติรอบตัว – วิทยาศาสตร์

GGG04   ราคา  55 บาท
Play & Learn เพลินเรียนรู้
สิ่งต่างๆ รอบตัว – คณิตศาสตร์

AAA08   ราคา 35 บาท
หรรษา ภาษา พาเพลิน
A B C

AAA09   ราคา 35 บาท
หรรษา ภาษา พาเพลิน
ก ข ค.

AAA06   ราคา  35 บาท
สนุกคิด คณิตสนุก
ตัดและนับเลข 1-20

AAA07   ราคา  35 บาท
สนุกคิด คณิตสนุก
ชุด หนูทำได้ (บวก)

DDD-02  ราคา  35 บาท
Three in One – Level 1
(วาดภาพ ระบายสี คัดลายมือ)

DDD-03  ราคา  35 บาท
Three in One – Level 2
(วาดภาพ ระบายสี คัดลายมือ)

EC010  ราคา  00 บาท
บัตรภาพแสนสนุก
ชุด (A-Z, a-z) บรรจุ 52 ชิ้น

EE – 02   ราคา  00 บาท
ข้อปฎิบัติในห้องเรียน
ยุคโควิด-19 (บรรจุ 8 ชิ้น)

EE – 03  ราคา  00 บาท
จำนวนนับ 1-10, ๑-๑๐ (บรรจุ 10 ชิ้น)

EE-04   ราคา  00 บาท
สี – COLOURS (บรรจุ 12 ชิ้น)

EE – 05   ราคา  00 บาท
เดือน (บรรจุ 12 ชิ้น)

EQ002   ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงไดโนเสาร์

EQ003   ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงยีราฟ

EQ004   ราคา 00 บาท
วัดส่วนสูงยีราฟ-บอลลูน

EQ005  ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงรวมรูปสัตว์

PE001  ราคา 00 บาท
เรื่องควรรู้
โรค COVID-19

PE002  ราคา 00 บาท
แบบหัดอ่าน ก-ฮ สำหรับเด็ก

PE007  ราคา 00 บาท
12 Months, เดือน – Year, ปี

PE008  ราคา 00 บาท
7 วัน, DAYS

KG-14  ราคา 00 บาท
พระมหากษัตริย์ รัชการที่ ๑๐ (เต็มยศ-นั่ง)

PS001  ราคา 00 บาท
แบบหัดอ่าน A-Z, a-z
(สติ๊กเกอร์ 13×18.5″)

PS002  ราคา 00 บาท
จำนวนนับ 1-10, 11-20
(สติ๊กเกอร์ 13×18.5″)

PS003  ราคา 00 บาท
Months of the years
12 เดือน = 1 ปี

PV089  ราคา  00 บาท
COVID-19 ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019

คุณภาพของเรา

กิจกรรมสู่สังคม

      Areena gallery ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคทรัพย์สินแก่สังคมให้เหมาะสมตามช่วงวัย สร้างคุณลักษณะที่ดี รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาของเยาวชนจะเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
    นอกจากนั้น Areena gellery ยังมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน

กิจกรรมสู่สังคม

      Areena gallery ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคทรัพย์สินแก่สังคมให้เหมาะสมตามช่วงวัย สร้างคุณลักษณะที่ดี รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาของเยาวชนจะเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
    นอกจากนั้น Areena gellery ยังมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย
    Areena Gallery เยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา สิ่งของให้แก่เด็กๆชายแดน

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย
  Areena Gallery มอบพัดลมให้โรงเรียนคลองมะขามเทศ เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย
  Areena Gallery ให้การสนับสนุนโครงการแจกรถจักรยานให้แก่เด็ก อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250