สินค้าของเรา

แบบฝึกหัด

     แบบฝึกหัดคัดลายมือมาตรฐาน ระดับประถมวัย ตามมาตรฐานหลักสูตรการเรียนรู้สู่ปฐมวัยที่ขายดีที่สุด เป็นแนวทางในการสร้างทักษะคัดลายมือ ก.-ฮ. หัวอักษรตัวกลมและตัวเหลี่ยมให้สวยงาม

สมุดภาพระบายสี

    สมุดระบายสีช่วยเสริมสร้างทักษะและจินตนาการการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็ก ฝึกความสามารถในการใช้สี งานศิลปะ และออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น ตัวการ์ตูน สัตว์ อาชีพในฝัน ผลไม้ เป็นต้น

หนังสืออ่านเสริมทักษะ

    หนังสือฝึกทักษะการอ่าน การออกเสียง และความจำ เพื่อพัฒนาการอย่างสมวัย มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยนำตัวการ์ตูนต่างๆ มาสร้างเรื่องราวอันสนุกสนาน ให้เด็กๆ รู้สึกเพลิดเพลินและส่งเสริมจินตนาการได้เป็นอย่างดี

บัตรภาพ บัตรคำ

     สื่อการสอนบัตรคำ หรือ Flash card ช่วยปูพื้นฐานการจดจำของเด็กตั้งแต่เล็ก มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาสมาธิ ทักษะการจดจำและการฟัง ด้วยรูปภาพแสนสวยประกอบคำศัพท์ จึงช่วยฝึกฝนการเชื่อมโยงความคิดได้เป็นอย่างดี

สื่อการเรียนการสอน

     สื่อการเรียนการสอนราคาประหยัด คุณภาพดี ออกแบบการใช้งาน ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะได้หลากหลายด้าน ส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้วยภาพประกอบที่มีสีสันสดใสสวยงามและเข้าใจง่าย

ภาพโปสเตอร์

     โปสเตอร์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีกระดาษเคลือบ PVC กันนํ้า ทนทาน ไม่ขาดง่าย เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ที่ใช้ได้ตั้งแต่นักเรียนระดับประถมวัยจนถึงมัธยมปลาย ครบทุกสาขาวิชาความรู้ มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย สีสันสดใสสบายตา ช่วยให้ง่ายต่อการเรียนรู้

คุณภาพของเรา


Areena Gallery เป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และโรงเรียน มาเป็นเวลายาวนานกว่า 15 ปี และมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

กิจกรรมสู่สังคม

      Areena gallery ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริจาคทรัพย์สินแก่สังคมให้เหมาะสมตามช่วงวัย สร้างคุณลักษณะที่ดี รวมถึงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาของเยาวชนจะเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
    นอกจากนั้น Areena gellery ยังมุ่งสร้างพันธมิตรและเครือข่ายกับองค์กรอื่นๆ เพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สร้างประโยชน์สู่สังคมได้อย่างกว้างขวาง ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมไทยพัฒนาในทุกมิติของความยั่งยืน

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย

    Areena Gallery เยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา สิ่งของให้แก่เด็กๆชายแดน

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย

    Areena Gallery มอบพัดลมให้โรงเรียนคลองมะขามเทศ เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

ส่งความสุขกลับคืนสู่การศึกษาไทย

    Areena Gallery ให้การสนับสนุนโครงการแจกรถจักรยานให้แก่เด็ก อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

ลูกค้าของเรา

ติดตามได้ที่
 

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด 34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com

ติดตามได้ที่
 

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพ 10250