รายชื่อลูกค้า

เชียงราย

บริษัท เทพวัลย์กรุ๊ป (1995) จำกัด

 

แพร่

ร้าน ทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์

 

อุตรดิตถ์

บจก.ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง

 

นครสวรรค์

หจก.ศรีมาตุลีเซ็นเตอร์

 

กำแพงเพชร

บจก.สื่ออักษร 2005

 

ลำพูน

บจก.โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์

 

เชียงใหม่

หจก.เชียงใหม่สมุดลานนา

 

แม่ฮ่องสอน

ร้าน ไพลินสาส์น

 

น่าน

ร้าน รวมมิตรสรรพสินค้า (สาขา 1)

 

ลพบุรี

บจก.นิยมศึกษาภัณฑ์

 

ประจวบคีรีขันธ์

ศึกษาภัณฑ์บางสะพาน 

 

สิงห์บุรี

บจก.คลังวิทยาศึกษา

 

ชัยนาท

ร้าน จิรวัฒน์ ( กล้วยไม้ ) 

 

อุทัยธานี

หจก.ศรีเจริญบุ๊คเซ็นเตอร์

 

กาญจนบุรี

หจก.ศึกษาภัณฑ์กาญจนบุรี

 

สุพรรณบุรี

ร้าน สุพรรณบุ๊คสเตชั่นเนอรี่

 

นครปฐม

บจก.ไทยเสรี บุ๊คส์ (สาขาที่ 1) 

 

เพชรบุรี

ร้าน ทวีมิตร

 

อุดรธานี

บจก.นิวง่วนแสงไทย 2003

 

บึงกาฬ

หจก.โอฬาร 2550

 

สกลนคร

บจก.ดอกคูน (ลานโพธิ์) 

 

หนองบัวลำภู

หจก.เพื่อนเรียนนากลาง (2555)

 

เลย

หจก.ธิติภัณฑ์ (เซ่ง) 

 

นครพนม

บจก.นวภัทร สเตชั่นเนอรี่ 

 

กาฬสินธุ์

บจก.สหไทยศึกษาภัณฑ์ กาฬสินธุ์ 

 

ชัยภูมิ

หจก.ชัยภูมิศึกษาภัณฑ์ (ล๊อกแมน 2)

 

ชัยภูมิ

ร้าน เอส.พี.เซ็นเตอร์ 

 

ขอนแก่น

บจก.กรีนวรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป

 

ขอนแก่น

บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

 

นครราชสีมา

หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์(ฮกกี่) 

 

บุรีรัมย์

บจก.รัตนสุขโปรดักส์

 

ยโสธร

ร้าน เบสท์ บุ๊คเซ็นเตอร์ 

 

มุกดาหาร

หจก.1 มุกดาหาร  

 

ร้อยเอ็ด

บจก.บิ๊กบุ๊ค 101

 

ศรีสะเกษ

หจก.ไพศาลวิทยา

 

สุรินทร์

ร้าน รวมวิทยา

 

อุบลราชธานี

หจก.ลัคกี้เครื่องเขียน

 

ชลบุรี

หจก.ชลบุรี ว.พานิช 

 

ฉะเชิงเทรา

บจก.จันทราฑิตย์ศึกษาภัณฑ์

 

จันทบุรี

ร้าน หนังสือดี

 

จันทบุรี

ร้าน อมร (เจียฮั่วหยู)

 

ระยอง

ร้าน เสรีภัณฑ์

 

ตราด

ร้าน บูรณะพาณิชย์

 

สระแก้ว

บจก.ศรีกิจเครื่องเขียน

 

ปราจีนบุรี

บจก.เยี่ยมวิไลพานิช

 

นครนายก

หจก.แจ่มเจริญศึกษาภัณฑ์

 

นครศรีธรรมราช

หจก.ลิ้มจี่เซ้ง

 

ชุมพร

ร้าน ไพศาลศึกษาภัณฑ์ 

 

สุราษฎร์ธานี

บจก.นภาพรรณคอมเพล็กซ์

 

สงขลา

บจก.เสาวลักษณ์ศึกษาภัณฑ์

 

ปัตตานี

ห้างตานีเครื่องเขียน 

 

พัทลุง

ศูนย์หนังสือพัทลุง 

 

ภูเก็ต

บจก.เกียรติสินธุสเตชั่นเนอรี่

 

ยะลา

ร้าน พจนา 2

 

สตูล

หจก.ฉลุงเครื่องเขียน 

 

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

 

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250