ขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ที่ให้ความไว้วางใจเสมอมา

เราสัญญาว่าจะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนควบคู่กับระบบการศึกษาไทยตลอดไป

     ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สีสันสดใส ถูกใจนักเรียนปฐมวัย และได้ส่งมอบความภูมิใจของเราเพื่อให้สินค้าถึงมือท่าน หากสนใจสินค้าของเราสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่าน

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กพิเศษ The Art Exhibition Children in Asia 2017

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery เข้าร่วมโครงการตามรอยพ่อหลวง มอบหนังสือแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนอแล อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery เยี่ยมโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา สิ่งของให้แก่เด็กๆชายแดน

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery มีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการฉีดมะเร็งปากมดลูก กับสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery สนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา นักเรียนไทยและต่างชาติ ร่วมกับสโมสรโรตารีกรุงเทพสุวรรณภูมิ

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery ให้การสนับสนุนโครงการแจกรถจักรยานให้แก่เด็ก อ.อากาศอำนวยจ.สกลนคร

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery โดยมอบหนังสือเนื่องในกิจกรรมวันเด็ก อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery มอบรถจักรยานให้โรงเรียนคลองมะขามเทศ เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมคืนสู่สังคม
Areena Gallery มอบพัดลมให้โรงเรียนคลองมะขามเทศ เนื่องในกิจกรรมวันเด็ก

ติดตามได้ที่
 

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ติดตามได้ที่
 

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com