EB01   ราคา 140 บาท
อาชีพคนไทย (1 ชุด บรรจุ 20ตัว) 

EJ017   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุก ชุด (ก-ฮ) บรรจุ 44 ชิ้น

EJ020   ราคา 125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุด 2)

EJ033   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (วันเดือน) ชุด4

PE 001   ราคา  00 บาท
เรื่องควรรู้ โรค COVID-19

PE 002   ราคา  00 บาท
แบบหัดอ่าน ก-ฮ สำหรับเด็ก

PE 003   ราคา  00 บาท
จำนวนนับ 1-100

PE 004   ราคา  00 บาท
จำนวนนับ ๑-๑๐๐

PE 005   ราคา  00 บาท
ฝึกนับเลข 1-10, ๑-๑๐

PE 006   ราคา  00 บาท
แบบอ่าน ABC สำหรับเด็ก

PE 007   ราคา  00 บาท
12 Month, เดือน = 1 Year, ปี

PE 008   ราคา  00 บาท
7 วัน DAYS

EE – 02   ราคา  00 บาท
ข้อปฎิบัติในห้องเรียน
ยุคโควิด-19 (บรรจุ 8 ชิ้น)

EE – 03  ราคา  00 บาท
จำนวนนับ 1-10, ๑-๑๐ (บรรจุ 10 ชิ้น)

EE-04   ราคา  00 บาท
สี – COLOURS (บรรจุ 12 ชิ้น)

EE – 05   ราคา  00 บาท
เดือน (บรรจุ 12 ชิ้น)

EE-06   ราคา  บาท
สัปดาห์หนึ่งมี 7 วัน

EQ002   ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงไดโนเสาร์

EQ003   ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงยีราฟ

EQ004   ราคา 00 บาท
วัดส่วนสูงยีราฟ-บอลลูน

EQ005  ราคา  00 บาท
วัดส่วนสูงรววมรูปสัตว์

PE001  ราคา 00 บาท
เรื่องควรรู้ 
โรค COVID-19

PE002  ราคา 00 บาท
แบบหัดอ่าน ก-ฮ สำหรับเด็ก

PE003  ราคา 00 บาท
จำนวนนับ 1-100

PE004  ราคา 00 บาท
จำนวนนับ ๑ – ๑๐๐

PE005  ราคา 00 บาท
ฝึกนับเลข 1-10, ๑-๑๐

PE006  ราคา 00 บาท
แบบหัดอ่าน ABC สำหรับเด็ก

PE007  ราคา 00 บาท
12 Months, เดือน – Year, ปี

PE008  ราคา 00 บาท
7 วัน, DAYS

KG-14  ราคา 00 บาท
พระมหากษัตริย์ รัชการที่ ๑๐ (เต็มยศ-นั่ง)

PS001  ราคา 00 บาท
แบบหัดอ่าน A-Z, a-z
(สติ๊กเกอร์ 13×18.5″)

PS002  ราคา 00 บาท
จำนวนนับ 1-10, 11-20
(สติ๊กเกอร์ 13×18.5″)

PS003  ราคา 00 บาท
Months of the years
12 เดือน = 1 ปี

EA (01-09) ราคา  00 บาท
สื่อความรู้แบบแขวนสนุก,
EH 004  ราคา  00 บาท
คณิตศาสตร์พาเพลิน การบวก ลบ คูณ หาร

EB01   ราคา  00 บาท
อาชีพคนไทย
EE01   ราคา  00 บาท
อาหารหลัก 5 หมู่

ED (02-08)   ราคา  00 บาท
สื่อความรู้แบบแขวนสนุก
EF (01-03)   ราคา  00 บาท
กล่องบัตรเสริม

EJ (27,28,29,30,31,32) ราคา 00 บาท
 บอร์ดสนุกสุดหรรษา

EJ (04,17,18,19,24)   ราคา  00 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา

EJ (05,20,21,22,23) ราคา  00 บาท
ป้ายแสดงสถิตินักเรียนประจำวัน

EJ (10,25,26,33) ราคา  00 บาท
บอร์ดสนุก ชุด วันเดือน

EJ (34,35,36)   ราคา  00 บาท
รายชื่อนักเรียน

EK005   ราคา  00 บาท
We are Asean (ธงราว),
EM004   ราคา  00 บาท
โลโก้อาเซียน
EM005   ราคา  00 บาท
ชุดประจำชาติการ์ตูนชายหญิง
BBQ001  ราคา  00 บาท
แผ่นพับสวดมนต์
EP(01,03)   ราคา  00 บาท

Writing Card

ET(01-03)   ราคา  00 บาท
การ์ตูนติดผนัง

EU001   ราคา  00 บาท
Flip for fun A-Z, 1-10, Month-Week
(1กล่อง 15แผ่น)

KF(01-08) ราคา  00 บาท
แผ่นเดียวติดฟิวเจอร์บอดร์ด ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว
KF(10-011)  ราคา  00 บาท
(3ใบชุด) ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว

KG(01-05,07)   ราคา  00 บาท
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

KG (08-13)   ราคา  00 บาท
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

KG (11-12-13-14)   ราคา  00 บาท
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

KH (01)   ราคา  00 บาท
 พระมหากษัตริย์ไทย ๑๐ รัชกาล

ZB (01-07)   ราคา  00 บาท
 ป้ายจัดบอร์ด (ขนาด 75×100 ซม.)

ZB (09-14)   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ด (ขนาด 75×100 ซม.)

ZB (15-19)   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ด (ขนาด 75×100 ซม.)

ZB (21-24)   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ด (ขนาด 75×100 ซม.)

ZC (01-03, 06-07)   ราคา  00 บาท
 ป้ายจัดบอร์ด

PE002   ราคา  00 บาท
แบบหัดอ่าน ก-ฮ สำหรับเด็ก

EA001   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 52 ซม.
สระใอ

EA002   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 52 ซม.
คำเป็น-คำตาย

EA004   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 52 ซม.
คำที่ประวิสรรชนีย์ ( – ะ )

EA007   ราคา  00 บาท
Learning with fun ภาษาไทย

ED002   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
สระ

EF003   ราคา  00 บาท
Learning with fun ภาษาไทย (รีฟิวส์)

EJ017   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุก ชุด (ก-ฮ) บรรจุ 44 ชิ้น

ZB017   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดวันภาษาไทย

ZC001   ราคา 135 บาท
นิทรรศการหรรษา
สุนทรภู่กวีเอกรัตนโกสิน

EA003   ราคา  00 บาท
จำนวนนับ 1-100

EA004   ราคา  00 บาท
จำนวนนับ ๑-๑๐๐

EA005   ราคา  00 บาท
ฝึกนับเลข 1-10, ๑-๑๐

EA006   ราคา  00 บาท
Learning with fun – Math

ED004   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
รูปทรงเรขาคณิต

ED005   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
สูตรการหาพื้นที่

ED006   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
มาตราชั่ง ตวง วัด

EF002   ราคา  00 บาท
Learning with fun
Math (รีฟิวส์)

EH004   ราคา  00 บาท
การบวก – การลบ – การคูณ – การหาร

EJ005   ราคา 125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุดที่ 1)

EJ018   ราคา 125 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา ชุด ตัวเลข (1-50)

EJ019   ราคา  125 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา ชุด ตัวเลข (51-100)

EJ020   ราคา 125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุด 2)

EJ021   ราคา 125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุด 3)

EJ022  ราคา  125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุด 4)

EJ023   ราคา  125 บาท
สถิตินักเรียนประจำวัน (ชุด 5)

EJ034   ราคา  00 บาท
รายชื่อนักเรียน ขั้น……. 01

EJ035   ราคา  00 บาท
รายชื่อนักเรียน ขั้น……. 02

EJ036   ราคา  00 บาท
รายชื่อนักเรียน ขั้น……. 03

EP003   ราคา  00 บาท
WRITING CARD (รูปทรง) บรรจุ 36 ชิ้น

ZB019   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ด ขนาด 75 x 100 ซม.
สูตรคณิต-การหาพื้นที่

PE 006   ราคา  00 บาท
แบบอ่าน ABC สำหรับเด็ก

PE 007   ราคา  00 บาท
12 Month, เดือน = 1 Year, ปี

PE 008   ราคา  00 บาท
7 วัน DAYS

EA005   ราคา  00 บาท
Learning with fun
(English) มีปากกาในชุด

ED008   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
เรียนรู้เพิ่มสี

EF001   ราคา  00 บาท
Learning with fun
English (รีฟิวส์)

EJ004   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา ชุด A-Z

EJ010   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (ชุด วันเดือน)

EJ024   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (ชุด ABC เล็ก-ใหญ่)

EJ025   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (วันเดือน) 02

EJ026   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (วันเดือน) 03

EJ027   ราคา  75 บาท
วันเดือนปี (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด1

EJ028   ราคา 75 บาท
วันเดือนปี (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด2

EJ029   ราคา 75 บาท
วันเดือนปี (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด3

EJ030   ราคา 75 บาท
DAY-MONTH-YEAR (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด4

EJ031   ราคา 75 บาท
DAY-MONTH-YEAR (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด5

EJ032   ราคา 75 บาท
DAY-MONTH-YEAR (ติดฟิวเจอร์บอร์ด) ชุด6

EJ033   ราคา 135 บาท
บอร์ดสนุกสุดหรรษา (วันเดือน) ชุด4

EP001   ราคา  00 บาท
Writing Card (A-Z|1-10) บรรจุ 36 ชิ้น

EU001   ราคา  00 บาท
Flip for fun A-Z, 1-10, Month, Week
(1 กล่องบรรจุ 15 แผ่น)

ZB022   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ด ขนาด 75 x 100 ซม.
Question Words

BBQ01   ราคา  10 บาท
บทสวดมนต์แผ่นพับ

EA008   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 52 ซม.
เบญจศีล หรือ ศิล5

EA009   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 52 ซม.
We are ASEAN

ED007   ราคา  00 บาท
สื่อแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ

EK005   ราคา  00 บาท
ธงราว ชุด ตราสัญลักษณ์

EM004   ราคา  00 บาท
โลโก้อาเซียน ขนาด 38.2 x 44.9

EM005   ราคา  00 บาท
ชุดประจำชาติอาเซียน ขนาด 30.4 x 38.7 ซม.

ET01   ราคา  60 บาท
เด็กนักเรียนชาย – หญิง (สวัสดี)

ET02   ราคา  60 บาท
เด็กนักเรียนชาย – หญิง (Welcome)

ET03   ราคา  60 บาท
เด็กนักเรียนชาย – หญิง (ห้องสุขา)

KF-01   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว)

KF-02   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF-03   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF-04   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF-05   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 x 12 นิ้ว)

KF-05   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF-07   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF-08   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด (ขนาด 8.5 ป 12 นิ้ว)

KF010   ราคา  110 บาท
ชาติ ศาสนาอิสลาม รัชกาลที่ 10

KF011   ราคา  110 บาท
ชาติ ศาสนาพุทธ รัชกาลที่ 10

KG-01   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-02   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-03   ราคา  00 บาท
รัชกาลที่ 9 (เต็มยศ-ยืน)

KG-04   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-05   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-07   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-08   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-09   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG-10   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG011   ราคา  110 บาท
ชาติ ศาสนาพุทธ รัชกาลที่ 10

KG-11   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG012   ราคา  110 บาท
รัชกาลที่9 รัชกาลที่10 พระนางเจ้าสิริกิติ์

KG-12   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG013   ราคา  110 บาท
ชาติ ศาสนาอิสลาม พระมหากษัตริย์

KG-13   ราคา  00 บาท
สติ๊กเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 15 x 21 นิ้ว

KG014   ราคา  110 บาท
ชาติ ศาสนาอิสลาม พระมหากษัตริย์

KH001   ราคา  00 บาท
พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 1-10

ZB001   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันอาฬหบูชา

ZB003   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
12สิงหา (ชุดที่ 2)

ZB004   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
ลอยกระทงการ์ตูน (ชุด 1)

ZB005   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
5 ธันวาคม (ชุด 1)

ZB007   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
พ่อของแผ่นดิน

ZB009   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
ภาวะโลกร้อน

ZB010   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
อาหารหลัก 5 หมู่

ZB011   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันมาฆบูขา

ZB013   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันเข้าพรรษา

ZB001   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
เศรษฐกิจพอเพียง การ์ตูน

ZB018   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
ดอกไม้ในวรรณคดี

ZB021   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันเข้าพรรษา (ชุด 2)

ZB023   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันขึ้นปีใหม่

ZB024   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
สมาคมอาเซียน

ZB001   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
วันสุนทรภู่-พระอภัยมณี

ZC002   ราคา 135 บาท
ป้ายนิทรรศการ วันวิสาหบูชา

ZC003   ราคา  135 บาท
ป้ายนิทรรศการ วันพ่อแห่งชาติ

ZC006   ราคา  135 บาท
ป้ายนิทรรศการ วันเข้าพรรษา

ZC007   ราคา  135 บาท
ป้ายนิทรรศการ วันแม่แห่งชาติ

PE 001   ราคา 00 บาท
เรื่องควรรู้ โรค COVID-19

EE-01   ราคา 265 บาท
อาหารหลัก 5 หมู่ ติดฟิวเจอร์บอร์ด

ED003   ราคา  00 บาท
สิ่งแขวนขนาด 10 x 31 ซม.
ระบบสุริยะ

ZB014   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
ระบบสุริยะ

ZB015   ราคา  00 บาท
ป้ายจัดบอร์ดขนาด 75 x 100 ซม.
พลังงานทดแทน

EB01   ราคา 140 บาท
อาชีพคนไทย (1 ชุด บรรจุ 20ตัว)