BBA – (01-05)   ราคา 45 บาท
Fun Phonics

BBA – (06-10)   ราคา 80 บาท
Fun Phonics
BBA – 11   ราคา 90 บาท
Amazing Dolphins ABC

BBC – (01-08)   ราคา 65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้ (สี,อาหาร,บ้าน,ขนาด,ของเล่น,อาชีพ)

BBC – (09-11)    ราคา 65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้ (ชุด ผัก,ผลไม้,ดอกไม้)

BBC – (14-18)   ราคา 65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้ (ชุด บินไปในอาเซียน)

BBC – (19-23)   ราคา 65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้ (ชุด บินไปในอาเซียน)

BBC – (24-26)   ราคา 65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้ (ชุด สวัสดี,ขอบคุณ,ขอบใจ,ขอโทษ)

BBE04  ราคา 290 บาท
ตัวเลขไทย-ฮินดู, อารบิก ๑-๒๐

BBJ – (01-04)    ราคา 120 บาท
การ์ตูนส่งเสริมความรู้ (สุข,สังคม,วิทย์)

BBR01   ราคา 30 บาท
แบบหัดอ่าน ก.ไก่
BBR02   ราคา 25 บาท
แบบหัดอ่าน ABC
BBR03   ราคา 40 บาท
แบบหัดอ่านภาษาไทย ก.ไก่
BBR04   ราคา 35 บาท
แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ

BBW – (01-03)   ราคา  70 บาท
 เกี้ยมอี๋ เรียนรู้

BBX – (04,11,12,15,16,17,18) ราคา 70 บาท
นิทานอิสป 2 ภาษา

BBR – (05-06)   ราคา  30 บาท
 แบบหัดอ่านภาษาไทย 

BBC01   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” สี “

BBC02   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” อาหาร “

BBC03   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” บ้าน “

BBC04   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน “การเปรียบเทียบขนาดและระยะทาง”

BBC07   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” ของเล่น ของใช้ “

BBC08   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” อาชีพ “

BBC09   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” ผัก “

BBC10   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” ผลไม้ “

BBC11   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” ดอกไม้ “

BBC24   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” สวัสดี “

BBC25   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ตอน ” ขอบคุณ ขอบใจ “

BBC26   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้

ตอน ” ขอโทษ “

BBR01   ราคา  30 บาท
แบบหัดอ่านภาษาไทย
ก เอ๋ย ก ไก่

BBR03   ราคา  40 บาท
แบบหัดอ่านภาษาไทย
ก ไก่

BBR05   ราคา  30 บาท
แบบหัดอ่านภาษาไทย
ฝึกประสมคำ เล่ม ๑

BBR06   ราคา  30 บาท
แบบหัดอ่านภาษาไทย
ฝึกประสมคำ เล่ม ๒

BBA-01   ราคา  45 บาท
FUN Phonics
A fat cat

BBA-02   ราคา  45 บาท
FUN Phonics
TEN HENS

BBA-03   ราคา  45 บาท
FUN Phonics
A pig in a pit

BBA-04   ราคา  45 บาท
FUN Phonics
A freg on a log

BBA-05   ราคา  45 บาท
FUN Phonics
Hun in the mud

BBA-06   ราคา  80 บาท
FUN Phonics 1
ab ad ag am an ap aw at

BBA-07   ราคา  80 บาท
FUN Phonics 2
ea ed et eg em en et ew

BBA-08   ราคา  80 บาท
FUN Phonics 3
ib id in ig im in ip it

BBA-09   ราคา  80 บาท
FUN Phonics 4
ob od og on op ot ow ox

BBA-10   ราคา  80 บาท
FUN Phonics
ub ud ug um un up us ut

BBA-11   ราคา  90 บาท
AMAZING Dolphins

BBR02   ราคา  25 บาท
แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กเริ่มเรียน A B C

BBR04   ราคา  35 บาท
แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กเริ่มเรียน A B C

BBV01   ราคา  00 บาท
We are asean

BBX04   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “กบเลือกนาย”
นิทานอีสป “พ่อค้าเกลือกับลา”

BBX11   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “คนเรือแตกกับกวี”
นิทานอีสป “ราชสีห์กับวัวสี่ตัว”

BBX12   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “ลาลากรถ”
นิทานอีสป “กากับเหยือกน้ำ”
นิทานอีสป “คนตระหนี่กับทองคำ”

BBX15   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “มัดแขนงไม้”
นิทานอีสป “คนเดินทางกับต้นไม้ใหญ่”
นิทานอีสป “โหรคนหนึ่ง”

BBX16   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “หญิงชรากับหมอรักษาดวงตา”
นิทานอีสป “ชาวสวนกับลูกชาย”

BBX17   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “อึ่งอ่างกับวัว”
นิทานอีสป “มดกับดั๊กแด้”
นิทานอีสป “หมาจิ้งจอกกับอีกา”

BBX18   ราคา  70 บาท
นิทานอีสป “สุนัขกับเงา”
นิทานอีสป “พ่อไก่กับพลอย”
นิทานอีสป “ลากับหมาป่า”

BBC14   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุด บินไปในอาเซียน ” ไทย “

BBC15   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุด บินไปในอาเซียน ” กัมพูชา “

BBC16   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุด บินไปในอาเซียน ” ลาว “

BBC17   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้

ชุด บินไปในอาเซียน ” เวียดนาม “

BBC18   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้

ชุด บินไปในอาเซียน ” เมียนมาร์ “

BBC19   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้

ชุด บินไปในอาเซียน ” มาเลเซีย “

BBC20   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุดบินไปในอาเซียน ” อินโดนีเซีย “

BBC21   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้

ชุด บินไปในอาเซียน ” บรูไน “

BBC22   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุด บินไปในอาเซียน ” สิงคโปร์ “

BBC23   ราคา  65 บาท
ผึ้งน้อยเรียนรู้
ชุด บินไปในอาเซียน ” พิลิปปินสฺ์ “

BBJ02   ราคา  120 บาท
ตะลุย วันสำคัญ

BBJ01   ราคา  120 บาท
การ์ตูนเสริมความรู้
ชุด ขบวนการ วิตามิน ชวนกินผัก

BBW01   ราคา  70 บาท
อยากให้โลกนี้มีแต่วันอาทิตย์

BBW02   ราคา  70 บาท
อยากให้โลกนี้ มีแต่เรื่องโกหก

BBW03   ราคา  70 บาท
อยากให้โลกนี้ไม่มีผัก

BBJ03   ราคา 120 บาท
การ์ตูนเสริมความรู้ 
ชุด มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน

BBJ04   ราคา 120 บาท
การ์ตูนเสริมความรู้
กอบกู้ สู้โลกร้อน