นายทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริญ
CEO

น.ส.อารี พงษ์ธนานิกร
Managing Director

น.ส.ลาวัลย์ ไกสิวาร
Consultant

นายสิทธิพล อุไรฤกษ์กุล
Manufacturing Manager

นายปฐวี โชติชีวิน
Graphic Designer Supervisor

น.ส.ปราณี นัยเจตน์
Supervisor Procurement

น.ส.กฤติยารัตน์ บุญมี
Sales Supervisor

นายสุเลิศ กู้ทรัพย์
Marketing Manager

ติดตามได้ที่
 

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ติดตามได้ที่
 

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

areenagallery@hotmail.com