ทีมงานของเรา

Ola Nordmann
Customer Support

นายทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริญ
CEO

 

ทีมงานของเรา

Ola Nordmann
Customer Support

นายทรงศักดิ์ บุญระพงษ์เจริญ
CEO

 

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

Lorem ipsum..

น.ส.อารี พงษ์ธนานิกร
Managing Director

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

น.ส.ลาวัลย์ ไกสิวาร
Consultant

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

นายสิทธิพล อุไรฤกษ์กุล
Manufacturing Manager

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

นายปฐวี   โชติชีวิน
Graphic Designer Supervisor

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

น.ส.ปราณี   นัยเจตน์
Supervisor Procurement

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

น.ส.กฤติยารัตน์ บุญมี
Sales Supervisor

Ola Nordmann
Customer Support

Lorem ipsum..

นายสุเลิศ   กู้ทรัพย์
Marketing Manager

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)

 

บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

ติดตามได้ที่

    

02-328-0911-2 (ฝ่ายขาย)
02-328-0913   (ฝ่ายบัญชี)
089-105-7711   (ฝ่ายจัดส่ง)


บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด
34 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
ซอย 61 แยก 2 แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250